Familjen Wikström

Mårten Jönsson Wikström, föddes den 1 maj 1824 i Trångåsen, Ström och dog den 31 januari 1908 som undantagshjon i Stenviksstrand, Ramsele. Skrivs som sockenskräddare år 1856.

Hustrun Sara Maria Persdotter, föddes den 9 februari  i Vimmervattnet, Ramsele och dog den 18 december 1897, även hon i Stenviksstrand.

Familjen finns i Forsås, Ramsele under åren 1849 - 1852, första barnet står som född i Nordantjäl 1850. Från 1853 - 1861 i Vimmervattnet, Ramsele, efter 1861 flyttar familjen till Stenviksstrand.

I Vimmervattnet finns släktgården "Knösen" som uppfördes år 1860, Mårten Wikströms namn finns på en innervägg i stugan.

Paret fick följande barn:

Ulrika Albertina född 1850 i Nordantjäl - död 1856 drygt 6 år gammal

Anna Märta född 1852 i Sörviksstrand - gift 1875 med Per Persson, Sel, Ramsele

Lisa Maria född 1854 i Vimmervattnet - död samma år 3 månader gammal

Jöns Petter född 1857 i Vimmervattnet - gift med Margareta Karolina Eriksdotter

Jonas Erik född 1860 i Vimmervattnet - död 1902 i Marshalltown, Marchall Co, Iowa

Lisa Maria född 1862 i Stenviksstrand - gift 1885 med Elias Peter Nilsson, Meåfors

Nils Johan född 1866 - död som sjöman 1890 i Rosaris, Sydamerika

Mårten Jacob född 1869 - gift 1897 med Märta Ulrika Sundelin

Familjen Wikström

Brev till broder John Sparfeldt

Stenviksstrand June 10th, 1880

Kära broder J. Sparfeldt

Guds nåd och frid tillönskas

Jag får härmed vördsamt tacka för ditt härkåmna bref af den 10 April detta år som jag bekom i slutet at Maij. hvilket fägnar mig din stora nåd och välsignelse. Du har af vår gode Gud i både lekamligt och andligt hänseende, hvarföre jag ock har att tacka emedan jag icke häller är vanlottad. Ty jag och mina anhöriga har hälsan och välmåendeintill datom. Jag önskar ock att dessa rader får möta dig i en hälsosam och glädjande ställning samt Herrans lof och pris för hans nåde emot oss usla varelser.

Jag har inga nyheter att nämna. Dock har vi haft en ovanlig vinter, att ingen mins dess like. Jag var till Ström i januari rörande arfs frågan, så hade Vattudalen flödd nära en alm. Det har varit ganska liten snö och nästan sommarväder förjemnan. Vi började så i början af Maji hvilket för oss är ovanligt. Höbärgningen syns skall bli dålig emedan jorden har varit bar hela vintern. Och våren har varit ganska torr. Dock har vi nu fått ett välgörande rägn och allting synes få lif. Du säger att du torde göra en dålig sak att du lemnade din måg fullmagt att lyfta arfvet. Jag tror ock detsamma. Dock tror jag du kan stäla om det samma om du ville. Den mindre egendomen är nu såld för 60 pund stärlin eller 1087 kronor som vi fördelade den 5:te dennes. Och emedan jag visade mitt gamla kraf 1633 kr lyftade jag din andel 113 kr 27 öre. Och jag håppas att du tillerkänner mig ofvanstående andel såsom ersättning för min gamla förlust ty ingen af mina syskon förlorade på hånom, män jag fick lemna altsammas och på köpet måste jag uttaga 100 kronor af min hustrus arf innan jag var vigd mäd henne. Och betala hans skuld till Calén i Bote och Walla efter en långvarig rättegång. För mina hafde Besvär och utgifter fordras inte.

Innevarande år skall egenderätten till stora egendomen af Lands kåmmesjonen prövas då han kåmmer att försäljas för vår räkning, enligt bref från Generalkonsulten i Wasington. Du säger att ingen reser ... Amerika från Norland, denna vår har det rest ganska många ja äfven 2 från Ramsele, män för mig att reså ... så obekant väg synes omöjligt. Jag tycker att du ... är bekant på vägen. Och känner språket. Och har ... genhet borde fara hit. Du finge värkligen ett större sällskap mäd bakresan. 14 dagar sedan blef ... Påsten Mördat i Junsele i en dal väster om Gåreleselet och afröfvat 7000 kronor. 2 Pärsoner i berörde by är hägtade. Du säger att du har skild dig från alla kyrko samfund och segter hvilket betyder parti. Var skall man då finna dig, har du ock slutat dig från de Nasarears parti, då är det ganska olyckligt.

Du säger att kanhända du icke skrifver mera till mig. Dock beder jag att du svarar mig på detta bred. Och nämner om ett och annat såsom förr. Och låt oss ej sluta att brefväxla så länge Herren ger oss nåd och kraft att föra Pännan.

Jag väntar svar. Låt mig höra om du är obelåten öfver min begäran. Kanhända du anser mig orättvis i rörande arfvet så skall jag göra din vilja.

Agtningsfult af din ringa broder

M. Wikström.

Kära broder J. Sparfeldt

 Guds nåd och frid

 

Ditt bref af den 27 Okt. 80 kom mig till handa förliden Desämber vilket gladde mig att se at du ... äro och begåfvat mäd hälsa intill då som Förliden vår Svarade jag på ditt förra bref.

Samma bref afstämplades i Amerika i Augusti och åter kom till mig i Ocktober varsom jag i sanning (trott att) du har varit död. Jag sände det för andra gången i November ... på skreft att Häll ... äger ... na brefvet, jag frugtar att adrässen var och är mig ... medan jag ej har ditsatt, Deloit, utan blott Crawfort Co Iowa Nord Amerika, återkåmmer dit andra gången vill jag åter sända det samma, Du säger i ditt bref att du har lika stor arfsrätt som jag och di andra syskonen, detta bestrides icke, Och jag skall ej (förmena) efter mina syskon detsamma, dock får jag beklaga at jag ännu icke fått ... öre i arf, Jag vill förrst mot fo mitt förlorade kapital 1695 kronor, du säger i ditt förra bref att om arfvet utfaller skall jag först taga för mina besvär, och vad jag skulle hafva hvilket påpekar min förlust. Därsom ansåg jag mig hafva full rätt att behålla desa 113 kr 27 öre såsom,

åter beder jag att du svarar mig mäd det första jag kan...

 

//Afskrift af brefvet hafva jag erhållit av Mats/Magnus Johansson.

Senaste kommentarer

14.06 | 19:41

Bra hemsida! Min anfader Ingel Abrahamsson f 1609 var gästgivare i Backe, Fjällsjö. Finns det någon karta som visar läget, foton (om man har tur), historia etc?

02.06 | 19:17

Anna född 1846 finns med i min berättelse om Bengta. Jag undrar var du läst som missat henne. Eller har jag missat någon annanstans?

02.06 | 16:33

Bengta Jönsdotter fick åtminstone ett barn ytterligare, nämligen Anna som var född 1846-09-25. Hon gifte sig med Johan Olofsson (Flint) 1872-11-16.

20.04 | 14:59

Mailade dig men det kom tillbaka!

Carinaei@hotmail.com