Åsele - Vilhelmina

Järvsjö

Byn Järvsjö ligger i sydvästra sluttningen av Granberget vid Järvsjöns nordöstra sida. Den 25 juli 1782 förrättades laga syn och värdering av ett nybygge i Järvsjön. Nybygget var beläget på lappen Måns Fjellstens skatteland och det var även han som sökte som åbo. Häradsrätten tillstyrkte anläggandet med 24 års skattefrihet.

Måns Fjellsten avstod nybygget till två svenska män: Jonas Jonsson och Lars Olofsson. Dessa två delade nybygget i två lika stora hälfter, no 1 & no 2.

Lappmannen Tomas Andersson ansökte samtidigt som Måns Fjellsten om rättighet till nybygge vid Järvsjön. Detta nybygge låg sydost om Fjellstens marker. K.B. tillstyrkte rättigheterna den 27 december 1782. Nybygget kallades för "Lappstaden". Tomas Andersson sålde hälften av sitt nybygge till sin bror Anders Andersson.

 

 

Lappsprintare

Skattelapparna betalade skatt för det lappskatteland de brukade. Sprintarlapparna hade sina renar inom skattelapparnas områden och betalade "arrende" till den skattelapp som var registrerad för området. Ofta var det så att sönerna i en familj var sprintarlappar på faderns (skattelappen) lappskatteland.

Tomas Tomasson

Tomas Tomasson var lappsprintare i Mårdsjölandet, Åsele. Han var född omkring 1730. Hustruns namn var Anna Månsdotter, född ungefär samtidigt som maken.

Paret fick åtminstone 5 barn, jag har i kyrkböckerna funnit 3 söner och två döttrar. Döttrarnas namn är Brita och Sigrid

Sönerna är:

Mårten, okänt födelseår, gifte sig 1772.

Olof, okänt födelseår.

Anders föddes i Järvsjölandet, Åsele år 1759.

Måns Pålsson Fjellsten

Den 2 februari 1733 föddes Måns Pålsson Fjellsten i Järvsjölandet, Åsele. Måns gick i skolan i Åsele under åren 1751 - 53 & 1755 - 57. Där läste han lappsk postilla och sjöng psalmer. Han lärde sig dessutom att räknan avancerat och fick lära sig lagboken (giftermålsbalken, ärvdabalken, handels- och missgärningsbalken mm). Måns gifte sig med Sara Nilsdotter som föddes 1722, okänt var.

Paret fick följande barn:

Maria född 1751

Pål född 1753 i Järvjölandet, Åsele.

Anders född 1758 i Järvsjölandet, Åsele

Sara född 1761 i Järvsjölandet, Åsele

Nils född 1768 i Järvsjölandet, Åsele. År 1788 lämnar Nils Månsson - 6 - till  kyrkan// LIA:3 Åsele. Nils dog den 9 februari i lungsot. Han begravdes den 12 februari och i db står det följande " gifte Lappen Nils Månsson skickar, 43 år, lungsot". Bouppteckning finns efter honom under BOU reg. FII:2 Nr 83, Summa inventari i boet var vid hans död 112.32.

Hos familjen fanns även drängen och dottersonen Måns Andersson.

Måns Pålsson Fjellsten dog den 3 april 1808 i Järvsjölandet och begravdes den 16 april. Dödsorsaken betecknas som ålderdomsbräcklighet, han var 80 år vid sin död.

Sara Nilsdotter dog den 21 februari 1811, även hon i Järvsjölandet, och begravdes den 24 mars samma år. Dödsorsaken var "af Ålder", hon blev 89 år gammal.

Sista anteckningen jag hittar om denna familj finns år 1790 och 1804 - 1815 finns de under mågen Anders Tomasson. Bouppteckningen efter Måns Pålsson Fjellsten finns på BOU reg 1808, FII:2 Nr 45, Vilhelmina.

Anders Tomasson

Nybyggarelappen Anders Tomasson föddes år 1759 i Järvsjölandet, Åsele. Han gick i skolan år 1765. Senare står han som nybyggare och till sist som bonde. Tomas gifte sig år 1778 i Åsele med Maria Månsdotter Fjellsten. Hon föddes 1751, troligtvis i Järvsjölandet, Åsele. Anders dog den 22 februari 1829 i Järvsjö, Åsele och begravdes den 15 mars. Dödsorsaken är okänd. Maria dog den 18 september 1837 i Järvsjö och begravdes den 7 oktober. Dödsorsaken var ålderdom.

Under åren 1780 - 83 & 1786 - 87 finns han och hans hustru under svärföräldrarna Måns Fjellsten och Sara Nilsdotter och barnen Pål, Nils och Sara. Se Norra Rotan Lappar i hfl AIA:1 sid 68, Järvsjölandet, Vilhelmina. Från 1787 - 1792 bor svärmodern Sara hos familjen. "Anders T. lämnat 20 - vid svärmoderns begravning i mars".

1815 - 1819 finns familjen hos sonen Tomas i Järvsjö. Står till sist som förgångsman hos sonen Anders Andersson i Järvsjö.

Anders och Maria fick följande barn:

Paret fick följande barn:

Tomas född 1780 i Järvsjö, Åsele. Han står som nybyggarlapp, flyttar till Idliden, Vilhelmina år 1824. Tomas ägde en mindre renhjord. Lämnar 32 - till kyrkan på sin bröllopsdag den 1 oktober 1810 då han gifter sig med Gertrud Olofsdotter. Lämnar 12 - vid barndop 1817, det var dottern Magdalena Kristina som döptes. Tomas dog den 22 oktober 1859 i Idliden och begravdes den 27 november.

Måns född 1782 i Järvsjö, Åsele, gift 1809 med Marget Jonsdotter. Han dog den 2 juni 1869 i Latikberg, Vilhelmina,

Mårten född 1785 i Järvsjö, Åsele, död den 23 december 1873 i Risbäck, Vilhelmina. Gift 1, år 1811 med Catharina Andersdotter, gift 2, den 17 april 1824 med Gunilla Persdotter.

Anders född 1788 i Järvsjö, Åsele.

Nils född den 7 juni 1790 i Järvsjö, Vilhelmina, döpt den 8 juni i Fatmomakke. Död den 25 september 1878 i Fianberg, Vilhelmina. Gift den 14 november 1814 med Catharina Jonsdotter. Hade en dotter uä med Brita Katarina Larsdotter. Dottern, Sara Margareta född 1826, adopterades av Nils och hans hustru.

Sara född den 4 januari 1793 i Järvsjö, döpt den 13 januari. Sara dog i lungsot den 9 maj 1836 endast 43 år gammal och enligt db "Efterlämnat 4 omyndiga barn". Hon begravdes den 5 juni samma år.  Gift 1, den 13 december 1814 med Ingel Larsson, gift 2, år 1822 med Jon Persson.

 Anna född den 8 december 1795 i Järvsjö, döpt den 13 december. Anna har en utomäktenskaplig son: Enok Edvard Gavelin som föddes den 25 juli 1828. Hon och sonen finns hos föräldrarna under åren 1829 - 1829. Anna dog den den 9 maj 1859 i en ålder av 64 år, dödsorsaken var okänd. Hon begravdes den 15 maj. Står i db vid sin död som "Gla Pigan Anna Andersdotter  från Jerfsjön - 64 år".

 Maria född den 27 augusti 1798 i Järvsjö, döpt den 2 september. Död "af Wattusot, 27 år gammal" den 22 juni 1825, begravd den 25 juni.

 Paulus född den 3 juli 1801 i Järvsjö, döpt den 7 juli. Han finns ett tag som dräng hos systern Sara och senare hos brodern Tomas under åren 1821 - 1823. Flyttar till Åsele 1830 och dör den 9 maj 1839.

 Birgitta född den 11 juni 1805, döpt den 24 juni. I kyrkböckerna står hon som "vanvettig", "vansinnig" och "af mindre vett". Hon dör den 4 februari 1852 i Järvsjö. I db står hon som "gamla pigan".

 

Anders Andersson

 Samen Anders Andersson föddes 1788. Han förestår 1/3 sel av nybygget Järvsjö i Vilhelmina. Flyttade med sin familj till Stensele den 26 juni 1831. Han köpte Finnäs 1831 av Nils Andersson för 370 riksdaler riksgäld. Anders fick införsel den 5 december 1833 och den 17 januari 1838 överlämnade han besittningsrätten till Finnäs åt sin äldste son Jonas.

Ur vigselboken i Vilhelmina: "Wigde 1815 Maji 13 Nybygg. Tillträdar. And. Andersson fr. Jerfsjön och Bondedottren Anna Jons dotter ibid". Anders lämnar 36 - till kyrkan på sin bröllopsdag.

Maria Kristina född den 31 mars 1816 i Järvsjö och döpt samma dag. Gift den 22 februari med Johan Granström från Björksele. Familjen var bosatt i Pauträsk. Hon dog den 27 mars 1882 i Pauträsk.

Jonas Jon född 1818, gift med Eva Stina Larsdotter.

Anders född född den 2 oktober 1820 i Järvsjö, döpt den 3 oktober. Gift år 1852 med Christina Catharina Perdotter. Anders tog sig namnet Nordström och köpte 1/3 av Finnäs av sin broder. Den 9 maj 1853 utfärdades införsel för Anders Nordström. Han bytte senare bort det till ett hemman i Pauträsk och dog där den 18 januari 1900, begravd den den 24 februari.

Per Magnus född den 4 september 1822 i Järvsjö, döpt den 8 september. Han dog redan den den 17 november och begravdes den 1 december samma år.

Johannes född den 25 oktober 1823 i Järvsjö, döpt den 27 oktober. Gift den 24 februari med Maria Katarina Israelsdotter. Johan tog namnet Finnberg. Han dog av slag den 24 november 1896 i Finnäs, Stensele. Johan tog upp ett nybygge på fyra tunnland i Friheten på norra sidan av Pauträsk, som han hade fram till år 1864 då han sålde det. Fyra år efteråt dog hans hustru Maria och Johan blev ensam med fyra barn mellan två och fjorton år. Alla bodde kvar hos honom, så han tog hand om dem själv. Det var först år 1871 som den äldste, fostersonen Natanael 17 år, flyttade hemifrån och började som dräng i grannbyn. Av folkbokföringen framgår inte vilket yrke Johan Finnberg hade, bara att han hyrde stället där han bodde. 

Sara Erika  född den 11 september 1826 i Järvsjö, döpt den 17 september. Gift den 25 juni 1854 med Per Olof Larsson. Hon dog i Joranträsk, Stensele av ålderdomsbräckligheter den 14 april 1908.

Märta Brita född den 11 september 1826 i Järvsjö, döpt 17 september. Hon dog i Pauträsk, Stensele den 24 december 1881. Efterlämnade en dotter: Matilda Eugenia född 1863.

Anders Andersson dog den 4 januari 1863 och begravdes den 1 februari. Makan Anna Jonsdotter föddes 1787 i Siksjönäs, Åsele, som dotter till Jon Jonsson Näström från Näset, Arnäs och hans hustru Kristina Persdotter från Svanabyn, Dorotea. Anna dog i Finnäs, Stensele den 8 december 1878.

 

Siksjönäs

Siksjönäs är en by som ligger 25 km från Vilhelmina tätort, Västerbottens län och är belägen intill sjön Siksjön som är en mycket djup sjö utan holmar. Det sägs att sjön i äldre tider var så väldigt fiskrik att nybyggare kunde hälla vatten i grytan, sätta grytan över elden, ro över till en vik i sjön, lägga ut nät, ta upp näten fyllda med fisk (övernog att fylla grytan med), ro tillbaka och allt detta på så kort tid att vattnet i grytan knappast hade hunnit börja koka.

 År 1785 ansökte Jon Jonsson från Själevads socken om rättigheten att få anlägga ett kronobygge i Åsele socken vid Insjön. Efter många turer och nybyggen vid bland annat Varessjön och söderom Siksjön (vid Insjöåsen) bosätter sig Jon Jonsson till sist på Siksjönäset vid Siksjöns sydöstra sida. Hädanefter får nybygget heta Siksjönäs. //Wikipedia

 

Jon Jonas Andersson

Jonas Andersson föddes 1818 i Järvsjö, Vilhelmina. Ur fb: 1818 Nov. 1 döptes Jonas, föräldrarnas namn var Anders Andersson och hans hustru Anna Jonsdotter i Jerfsjön. Modern var då 31 år gammal. Inga faddrar finns antecknade.

Drängen Jonas Andersson arbetade hos Bonden Anders Gustaf Nathanaelsson och hans hustru Stina Cajsa Paulsdotter i Pauträsk under åren 1835 - 1836. Där arbetade också en piga vid namn Eva Stina Larsdotter från Skarvsjö. Jonas finns sedan hos föräldrarna fram till 1939.

I vigselboken 1839 hittar jag följande: "Nybyggaren Jonas Andersson i Finnäs och Pigan Eva Christina Larsdtr i Pauträsk". Det lyste i kyrkan den 19 december 1839 och vigseln genomfördes den 25 december.

Följande barn föddes i äktenskapet:

Kristina Karolina föddes den 3 november 1840 i Finnäs, Stensele. Hon blev nöddöpt samma dag och dopet bekräftades i kyrkan den 28 november. Hon flyttar till ycksele den 6 november 1869 och vidare till Tåsjö den 5 april 1893.

Anna Eugenia föddes den 10 februari 1842 i Finnäs. Hon blev nöddöpt samma dag och dopet bekräftades i kyrkan den 5 mars. Död den 16 februari 1883.

Jonas föddes den 6 maj 1843. Han blev nöddöpt samma dag och dopet bekräftades i kyrkan den 4 juni. Jonas dog den 13 mars i Pauträsk i en ålder av 5 år 10 månader och 21 dagar. Dödsorsaken var okänd och begravningen ägde rum den 6 april 1849.

Katarina Lovisa föddes den 2 augusti 1845 i Finnäs. Hon blev nöddöpt samma dag och dopet bekräftades i kyrkan den 6 mars. Dog den 19 juni 1895 i Pauträsk.

Lars Johan föddes den 17 februari 1847 i Finnäs. Han emigrerade till Minnesote, Norra Amerika den 16 juni 1892 enligt attest nr 14. Tog sig namnet Nordström.

Andreas August föddes den 14 april i Finnäs och döptes den 17 april. Tog namnet Nordström och flyttade till Vilhelmina. Under åren 1886 - 1890 finns han i Jansjö, Fjällsjö dit han kom den 14 augusti 1886. (attest 8) Flyttar vidare till Alanäs den 8 april 1891. (attest 4) Finns sedan på samma sida som brodern Jonas med familj.

Jonas föddes den 9 januari 1851 I Finnäs. Tog även han namnet Nordström.

Eva Johanna föddes den 9 december 1852 i Finnäs. Hon blev nöddöpt samma dag och dopet bekräftades i kyrkan den 24 december. Flyttade till Vilhelmina den 11 november 1871. (attest 18)

Ulrika föddes den 29 mars 1854 och döptes den 1 april. <år 1881 står hon på "löslistan" i kyrkoboken.

Sara Sofia föddes den 10 december 1856 i Pauträsk, Stensele och döptes den 12 december. Hon dog endast 7 år 5 månader och 7 dagar gammal den 17 maj 1864 i Pauträsk av oangiven sjukdom. Blev begravd den 19 maj.

Eva Stina Larsdotter föddes den 23 oktober 1818 i Skarvsjö, Stensele. Hon var dotter till Lars Persson från Gäddträsk, Lycksele och hans andra hustru Kristina Katarina Persdotter  från Kvarnbyn, Burträsk. Hon arbetade som piga 1837 hos familjen Granström i Pauträsk. Eva Stina dog den 30 januari 1859 i Pauträsk. Efter hennes död gifte Jonas om sig i Stensele år 1860 med Eva Magdalena Abrahamsdotter från Åttonträsk, Lycksele. De fick 9 barn tillsammans.

 

 

 

Jonas Jonsson Nordström

Vilhelmina Andersdotter

Jonas Jonsson Nordström föddes den 9 januari 1851 i finnäs, Stensele.  Han blev nöddöpt samma dag och dopet bekräftades i kyrkan den 1 februari. Jonas bodde i Lycksele under åren 1867 - 1869 (attest 35). Han flyttade till Alanäs den 8 oktober 1883.

Vilhelmina Andersdotter föddes den 31 mars 1865 i Hansbo, Vilhelmina och döptes den 9 april. Han var dotter till Anders Kristoffersson från Bäsksjö, Vilhelmina och hans hustru Gertrud Kristina Pålsdotter från Laxbäcken, Vilhelmina. Vilhelmina kom (enligt kyrkboken) till Alanäs den 20 oktober 1885.

Ur vigselboken år 1885 ser vi att det lyste för paret den 25 oktober, den 1 och den 8 november. Vigseln hölls den 29 november sedan "Fästeqvinnans fader Anders Kristoffersson i Wilhelmina lemnat skriftligt bifall".

Jonas dog redan den 18 februari 1890 i maginflammation och begravdesden 16 mars i Alanäs.

Paret fick barnen:

Jonas Erik som föddes som "oäkta"den 19 augusti 1885 i Alanäs och döptes den 29 augusti. Han dog den 8 maj 1945. Om modern står det i fb: "såsom Nordströms fästeqvinna kyrktagen".

Paulina Emelinda föddes den 2 november 1886 i Alanäs och döptes den 6 november. Hon dog redan den 14 oktober 1899 i Alanäs av lungsot.

Anna Fredrika föddes den 16 juni 1888 i Alanäs. Hon gifte sig med Erik Eriksson Palm från Strand, Ström. Allmänt kallad "momma" av alla oss barn. Hade sitt långa hår i en fläta på ryggen...❤

Karl Andreas föddes den 17 april 1890 i Alanäs och döptes den 20 april. Död som ogift den 21 november 1958. Ur db "S. aflidne Arb. Jonas Nordström och Hustru Wilhelmina Andersdtr".

Vilhelmina Andersdotter flyttade till Brattbäcken, Tåsjö den 13 oktober 1902 och hade då med sig barnen Anna Fredrika och Karl Andreas. Vilhelmina står som torpare i Brattbäcke, men familjen flyttade snart vidare till Karbäcken, Tåsjö. Den 13 mars 1904 flyttade dottern Anna till Strand, Ström. Modern kom efter 1920 och bodde hos sin dotter i 10 år innan hon flyttade tillbaka till Alanäset, där hon bodde till sin död den 18 maj 1945.

Lennart 20.04.2022 14:48

Jo jag har en del kort på Idas släktingar.
Skicka mig din mailadress.
Lennart.naslund @folkam.se

Carina Olsson 20.04.2022 14:59

Mailade dig men det kom tillbaka!

Carinaei@hotmail.com

Lennart Näslund 19.04.2022 11:54

Ida Andersson är syster med min farmor Anna som gifte sig till Silsjönäs, Backe.

Carina Olsson 19.04.2022 12:30

Kul att du hör av dig! Har du några kort du kan dela med dig av?

Yasmine Sandberg 08.11.2021 17:44

Johannes född 1823 var min morfars farfar, fanns mycket att ta del av på denna sida

Carina Särndahl 15.02.2020 20:39

tomas tomasson f 1730 lappsprintare är direkt förfader 8 generationer. sonen anders tomasson f 1759 direkt förfader 7 genarationer. hans son tomas andersson

:) 11.04.2020 09:09

Anders Tomasson f 1759 direkt förfader 7 gen via hans son Mårten Andersson

Anders Björnlund 30.09.2016 19:11

Googlade på Olof Thomasson kom bl.a hit. Jag har hittat honom i Åsele AI:1, sid.83 som son till Thomas Anderssons änka, Karin Håkansdotter. Vad är riktigt?

Carina Olsson 08.11.2016 13:30

Jag kan inte svara på din fråga! Olof Thomasson var ett vanligt namn bland lapparna, likaså Anders och Tomas. Men det står 1753 på sid 83, är kanske rätt Olof.

Stig Öberg 08.09.2015 19:42

Farmor Kristina Freja Jonsdotter (1874-1915) var av samesläkt på sin farfars sida. Någon som vet om hennes mor Eva Magdalena Abrahamsdotter var av samesläkt?

Stig Öberg 08.09.2015 19:36

Vet att min farmor, Kristina Freja Jonsdotters (1874 -1915) farfar var same. Är det någon som vet om hans fru Anna Jonsdotter (1787-1878) var same?
Stig Öberg

Stig Öberg 07.07.2015 20:52

Jon Jonas Andersson 1818 - 1888 var min farmorsfar. Min farmor var barn till Jonas Andersson i hans andra gifte med Eva Magdalena Abrahamsdotter.

Mona Alenius Johanson 04.01.2015 11:16

Tack för all information! Det är nämligen släkt till mig också.
Måns Pålson Fjellsten är direkt förfader till mig i 7 generation.

Sonja Marklund 16.11.2013 19:20

Anders Andersson är min mm mf f och sonen Jonas född 1818 är min mormors morfar Kollar min samesläkt

| Svar

Senaste kommentarer

14.06 | 19:41

Bra hemsida! Min anfader Ingel Abrahamsson f 1609 var gästgivare i Backe, Fjällsjö. Finns det någon karta som visar läget, foton (om man har tur), historia etc?

02.06 | 19:17

Anna född 1846 finns med i min berättelse om Bengta. Jag undrar var du läst som missat henne. Eller har jag missat någon annanstans?

02.06 | 16:33

Bengta Jönsdotter fick åtminstone ett barn ytterligare, nämligen Anna som var född 1846-09-25. Hon gifte sig med Johan Olofsson (Flint) 1872-11-16.

20.04 | 14:59

Mailade dig men det kom tillbaka!

Carinaei@hotmail.com