Från Holmen i Havsnäs till Stamåsen

Holmen

Det första nybygget på Holmen i Havsnäs bör ha anlagts omkring 1660. Nybyggaren Isak Pederssons ansökan om nybygget Havsnäs godkändes år 1664 och konfirmerades två år senare, 1666. 

Isaks hustru Sofia Pålsdotter, 1630? - 1714, gifte efter hans död om sig med Lars Zakrisson, troligen en finne från Lungsjön, Ramsele. Lars född 1645? och död den 2 november 1717.  Han skattelöste kronotorpet år 1679. Ca 1685 tog Lars upp ett nytt torp "på en holme", Lillholmen,  och styvsonen Per Isaksson överlät torpet i Havsnäs till Per Persson från Jonsgård i Ström.

 Lars var Jordbrukare först i Hafsnäset 1679 sedan i Lillholmen 1689. Han var son till en i Lungsjön,Ramsele, inflyttad hälsingefinne. Upptog år 1689 nybygget Storholmen.

 Nyupptagningen på den s.k. Storholmen utanför Havsnäs 1689 upptar "ett tårp, 1/8 mil från Hafznääs på en ö eller näs, när det aldrig fryser" (DB 1692). Lars Zakrisson kallas därför dessa år för "nybyggaren". Och denne nybyggare var en flitig man. Redan 1693 kan han redovisa i kyrkotiondelängden en årsskörd av 12 skylar råg och 32 skylar korn, räknat efter kärvestackar. Fem år senare är siffrorna 36 resp 60 skylar. Pionjären på "Holmen" fick därför redan 1693 "tillöcht", d.v.s. han blev skattlagd för 1/4 mantal, alldeles som övriga äldre finntorp i trakten, vilka likväl åtnjutit många frihetsår. Holmen räknas nu som "Havsnäs no:2".

 Barnen i äktenskapet var:

Karin Larsdotter född 1677 (åu) död 1703. Hon arbetade som piga i Havsnäs innan hon drunknade i Flåsjön. 

Zakris Larsson född 1678 (åu) död 1765.

 

 Från Birger Källbergs Häfte nr 1 Släktförteckning Alanäs socken:

 Den förste som bosatte sig i Havsnäs var finne och hette Isak Pedersson. Han var son till Per Larsson i Rörström i Fjällsjö socken. Nedsättningsbrevet är daterat den 7 febr 1666. Isak Pedersson blev inte gammal. Redan 1678 gifte hans änka Sofia Pålsdotter om sig med finnen Lars Zakrisson från Lungsjön iRamsele. Zakrisnamnet är mycket vanligt bland finnarna i flåsjöbygden.

 Den gamle Per Larsson från Rörström flyttade till Havsnäs, där han fick vård och skötseleller sytning, som det hette på den tiden. Han dog 1682 och var då 105 år gammal. Lars Zakrisson förde honom med stort besvär till finnarnas tempel, Ströms gamla kyrka, där han ligger begraven. Resan till Ström tog två dagar.

 

Men nu är det slut med friden på finntorpet i Havsnäs. Det blev långvariga tvister och tingsförhandlingar om arvet efter Isak Pedersson. En god sak förde emeller­tid detta bråk med sig. Så lämnar t ex 1696 års domstolsprotokoll många värdefulla bidrag till släktforskningen.

 Som redan nämnts var Isak Pedersson gift med Sofia Pålsdotter. De hade tre barn: Sonen Per och döttrarna Brita och Anna. Brita blev gift med dragonen Isak Persson Flink, och Anna gifte sig i sinom tid med dragonen Abraham Persson Wallman. Det sägs också i protokollet att Lars hade två barn i sitt äktenskap med Sofia, en son och en dotter. Lars var alltså styvfar för Per Isaksson och för hans systrar Brita och Anna Isaksdotter

 Dragonen Isak Flink beskrives som en vidlyftig och orolig sälle. Han bråkade dagligen med sin hustru står det i domböckerna, och en gång anmälde han flera av finnarna i flåsjöbygden för olaga älgjakt, så att dessa för att slippa betala de höga böterna lämnade sina hemman öde. De flesta flydde till Norge. Det blev också Isak Flink tvungen att göra, men han återvände efter några år, berättas det.

 Dottern Anna och dragonen Wallman kom tydligen bättre överens. Familjen flyttade till Ringvattnet, där de övertog det finntorp, som anlagts av Erik Jonsson. Abraham Wallman kom från Jonsgård i Ström, där hans farbror Abraham Abrahamsson år 1681 köptett hemman. Wallmans far, Per Abrahamsson, hade också varit soldat. Wallman kräver nämligen 1696 sin faders lön för en knektefärd till Tyskland. Wallman bodde en tid på fänriksgården i Jonsgård. Men 1703 sade han sig inte vilja bo kvar där längre på grund av fänrikens otidighet och olåt. Av 1725 års dombok framgår det, att Wallman innehaftkronotorpet Ringvattnet från 1706 till och med 1723.

Detta torp värderades då till 59 daler 8 öre silvermynt. Wallmans efterträdare blev Per Zakrisson, en son till Zakris Larsson på Lillholmen, Havsnäs (Ha 200).

 Bråket på finntorpet i Havsnäs blev orsaken till att Lars Zakrisson med sin hustru Sofia flyttade till Lillholmen. Detta skedde 1689. Intill detta år hade Havsnäs finntorp till ena hälften brukats av Lars. Den andra hälften brukades av Per Isaksson. 1691 avsade sig Lars det gamla hemmanet. Några år senare sålde Per Isaksson fädernehemmet till Per Persson för 21 sexdalersplåtar. Detta skedde 1696. Enligt traditionen har denne Per Persson finne uppgetts som den förste nybyggaren i Havsnäs. Per Persson var från Jonsgård i Ström. I ett tingsprotokoll från år 1698 står för övrigt att Per Persson var svensk, hvarför de (finnarna) vilja hafva honom hädan och alla finnar frukta honom. Dessutom hade Per Persson varit tvungen att flytta från Jonsgård, därför att k m:t köpt hemmanet till fänriksboställe.

 Försäljningen klandrades givetvis av Lars Zakrisson och hustrun Sofia, som påvisade, att Isak Pederson aff stubbe och roth upptagit hemmanet enligt Carl Sparres brev 1666 samt att Lars sedermera excolerat (uppodlat) detsamma och blivit skattlagd den 28 sept 1679. Rätten vill emellertid ej fälla utslag, då det gäller ett sämje- och stadgehemman och stubberättighet, utan hänskjuter saken till kammarkollegiet.

 Per Persson begär att få igen de 21 stycken sexdalersplåtar, som han lämnat. Per Isaksson. Pengarna skulle egentligen vara ersättning för avträde och meliorationer, säger han (meliorationer = förbättringar). Men befallningsman sätter sig på tvären. Han hade satt dit Per Persson eftersom ingen annan vårdade sig om torpet.

 Enligt rättens utslag får Per Persson stanna så länge han förmår betala skatterna. Han var gift med Märta Kristoffersdotter och dog 1725 i en ålder av 69 år. Lars Zakrisson hade dött tidigare, år 1717.

 Under Per Perssons tid blev Havsnäs skattelöst för 32 daler silvermynt enligt kammarkollegiets köpebrev den 29 augusti 1723. Det gamla hemmanet kallas då för Havsnäs no:l. Nyupptagningen Lillholmen eller Holmen, som hemmanet kallas, blir Havsnäs no:2.

 Per Persson efterträddes av sonen Johan Persson. Johan var född 1688 och gift med Benedikta Mattesdotter, född 1689. Johan Persson blev en gång ådömd dryga böter. Men det var inte för olaga älgjakt. En piga på gården hade fått barn med husbonden. Johan blev dömd att betala 80 daler silvermynt i böter. Pigan skulle betala 40 daler. När Johan inte kunde betala hela summan på en gång, fick han betala hälften genast. Resten fick han aftiena med trenne gatulopp igenom 300:de man. Hur det gick för pigan förmäler inte historien.

Men när Johan dog, skrev prästen i kyrkboken: 1756 november 7 begrofs Johan Persson i Havsnäs, som dödde den 9 oktober av håll och styng, har varit stilla och saktmodig i sin vandel, levat i äktenskap i 44 år och avlat 3 barn, stått sitt hus och anhöriga väl före och levde 68 år och 4 månader.

 Zakris Larsson

HOLMEN

Lars Zakrisson dog 1717, men han hade redan 1703 avsagt sig Holmen, som övertogs av sonen Zakris Larsson. Denne var född 1679 och gift med Märta, dotter till Per Persson i Havsnäs.

Märta Persdotter föddes i Fjällsjö ca 1680 och dog 1745. 

Barnen i giftet var:

Sofia född 1705 i Holmen, Havsnäs och död efter 7 dagar samma år.

Per född 1707, se nedan.

Zakris född 1708 död 1786. Bonde på Gärde no 2 i Ström. Han dog av ryggvärk och var 78 år gammal vid sin död. Gift med Anna Jonsdotter, född 1713 i Alanäset, Alanäs. Anna dog1807 och sägs då vara 93 år gammal.

Lars född 1710 och död samma år, 13 veckor gammal.

Erik född 1711 och död samma år, 5 veckor gammal.

Lars född 1716 och död 1798. Bonde på Holmen, Havsnäs. Han dog av ålderdomsbräcklighet och var 83 år gammal vid sin död. Gift med Gölin Andersdotter född 1716 i Öhn, Ström. Hon dog 1789 av "håll och sting", 72 år gammal.

Av Zakris Larssons söner hade Per, som föddes 1707, tagit tjänst hos en bonde på Ön utanför Strömsund. Där gifte han sig med bondens dotter, och 1726 flyttade familjen till Ringvattnet. När fadern Zakris Larsson "kände sig bräcklig av bråck", ville han ge gården Lillholmen till Per. Denne hade en tid "varit fadern behjälplig med hemmansbruket".

Detta står att läsa i 1735 års dombok.

Vid tinget året därpå är Per villig att överlåta torpet i Ringvattnet till brodern Zakris mot atthan själv får "besittning och stubberättighet" till Lillholmen. Brodern Zakris går med på detta, men en tredje broder gör vissa förbehåll. Rätten anser sig inte nu kunna avgöra tvisten. Vid 1737 års ting meddelar Lars Zakrisson att brodern i Ringvattnet mot ett vederlag av 40 daler silvermynt avstår från sin besittningsrätt till Lillholmen. Dessutom skall Lars åta sig sytning av deras gamla föräldrar till döddagar. Lars begär också vid detta tillfälle att få inlösa gården från krono till skatte.

 

Ur db: "1765 februari 24 begrovs ålderstigne mannen Zakris Larsson från Holmen, som av
ålderdom dödde den 28 januari. Flyttade med sina föräldrar till Holmen 1689, då nytt
hemmans uppodling där begyntes, och har levat kristeligt,
86."

 

 Detta sker 1759, då Havsnäs no:2, alltså Holmen, skattelöstes för 90 daler silvermynt enligt kammarkollegiets brev av den 15 mars 1759.

 Kartbeskrivning:

"Holmen har av åboende Zakris Larsson, av k m:ts allmänning vid pass för 20 år sedan upptaget och därför utan frihetsår åtagit sig 1½ tunnland eller 1/4 mantal. Åker: god lerjord, frostfri. Av åkern trädes litet eller intet. Är god lägenhet till mera frostlös åker, då ägaren får rådrum att därpå arbeta. Höslåtten kan märkeligen genom avrensning förmeras. Alla övriga appertinentier (tillbehör) äro desamma som under Hafsnäs. En liten humlegård har Holmens man begynt upplägga till eget behov. Flera lägenheter inga".

Källa: Alanäs socken, Havsnäs.

 

 

 

 

 

 

Per Zakrisson

Senaste kommentarer

14.06 | 19:41

Bra hemsida! Min anfader Ingel Abrahamsson f 1609 var gästgivare i Backe, Fjällsjö. Finns det någon karta som visar läget, foton (om man har tur), historia etc?

02.06 | 19:17

Anna född 1846 finns med i min berättelse om Bengta. Jag undrar var du läst som missat henne. Eller har jag missat någon annanstans?

02.06 | 16:33

Bengta Jönsdotter fick åtminstone ett barn ytterligare, nämligen Anna som var född 1846-09-25. Hon gifte sig med Johan Olofsson (Flint) 1872-11-16.

20.04 | 14:59

Mailade dig men det kom tillbaka!

Carinaei@hotmail.com