Tannsjön

Familjen Moberg

Carl Fredrik Moberg

 

Den 27 juni 1820 föddes gossen Carl Fredrik i barnbördshuset Pro Patria i Adolf Fredriks församling i Stockholm. Han döptes den 5 juli samma år av N.W. Wallin, som vid den tiden arbetade som komminister i församlingen. Modern var enligt födelsenotisen Carin Moberg, 27 år. Enligt en anteckning av Komminister Wallin den 30 maj 1821, så vaccinerades Carl Fredrik den 15 maj samma år ”med framgång”. 
 

Modern ansökte i ett brev 1821 till barnhusdirektionen om att få underhåll för sin son. Det enda som sägs om fadern i barnhusets rullor är följande som finns skrivet i brevet; ”jag är nog olycklig, fått ett barn under löfte om äktenskap med en obemedlad och bortrest, med en herre, och mig obekant vart han reste…”.

 

I ett annat brev från den 15 mars 1821 ber den Judiske Handlanden Moses D. Hirsch på Chatarina Mobergs vägnar; ”högädla Herrar Direktörer om liten hjälp för sitt barn. Han skriver även att hon tjänar som barnpiga hos honom.

 

Lars …….., kunglig hovpredikant i Klara fs., skriver i ett brev den 13 juni 1821 att pigan Cajsa Stina Moberg; ”såsom varande i tjenst hos Judiske Handlanden Hirsch, Hon äger enligt prästebetyget från Nicolai, försvarlig Christendoms Kunskap, oklandrad frejd och, för nära tvänne år sedan sista gången begått den Heliga Nattvarden. Hennes omständigheter är mig okända”.

 

Den 20 juni 1821 togs Carl Fredrik Moberg in på allmänna barnhuset i Stockholm som underhållsbarn. Han fick här nummer 7140.

 

I rullan för barn utomhus framkommer att barn No 7140, ska ”Upfostras af Linväfvare Hustrun Rosendahl vid Nya Qvarters Gatan, Qv Kumlet, No9, genom modrens för…”. Adressen är Skeppare Gatan 9 i Kumlet och det årliga underhållet bestäms till 8 Riksdaler. 

 

Efter att ha gått igenom husförhörslängderna för Kvarteret Kumlet åren efter 1821, kan jag bara konstatera att första gången jag hittar honom är i husförhörslängden år 1824. Han bor hos Hustru Charl. f ödd 1777, Gustafva Rosendahl född 1808, foster gossen Gust. Ad. Edman född 1810, foster gossen Carl Fredric född 1820 och Flickan Carolina född 1823. Nästa längd är från år 1825 till 1827 , där uppges han bo hos Linväf. Hust. Enk. H. C Rosendahl. Detta är rätt familj! Hon är född 1777, barnen är nu Barnhus. Goss. Carl Fred. Moberg född 1822 och Barnhus Flickan Carolin född 1823. Sedan är det stopp igen!

 

Den 30 juni 1826 finns en anteckning att placeringen upphör. Sedan blir det ett glapp på cirka 3 år innan jag återfinner honom igen. Eftersom hans ättlingar finns i Ångermanland letar jag i församlingarna där jag vet att dessa bott. Första träffen blir i Bodums församling och då letar jag vidare där.

 

I husförhörslängden för åren 1827 – 1837 hittar jag ”Barnhus Barn Carl Fredric Moberg”. Från år 1829 finns han hos Bonden Anders Bertilsson i Bodums by. Familjen består då av Anders Bertilsson, hustru Sara Brita Persdotter och sönerna Bertil och Per. Carl Fredrik är med på sitt första förhör med familjen samma år. I kolumnen som visar hur man läser och förstår syns att han läser svagt, punkterna visar att han kan katekesen, första huvudstycket av Swebilii förklaring och de övriga fyra styckena. Från år 1834 fram till år 1843 finns han kvar hos samma familj, vilket innebär att han då bott hos dem i 14 år. Han benämns inte som dräng i någon av längderna utan han står som barnhusbarn. I denna längd syns att hans ”fostermor” dog 1840 och att hans ”styvfar” gifte om

sig året därpå. Nu läser Carl Fredrik med färdighet, han har någorlunda begrepp och prickarna är fortfarande sex stycken.

 

I nästa husförhörslängd från åren 1844 – 1852 återfinns Carl Fredrik som inhyses på sidan 3, fortfarande i Bodums by. Han har nu hunnit gifta sig och få två barn. I vigsel- och lysningsboken ser vi att det lyste i kyrkan den 1 november 1846. Den 22 november samma år vigdes ”Drängen Carl Fredrik Moberg i Bodums by (född i Stockholm, …Barnhusbarn oppflyttad) och pigan Sara Andersdotter född i Fjällsjö och Backe”. Ålder 26 och 27 år. Paret vigdes av Pastor N. Nordien.

 

Hustrun Sara Andersdotter föddes den 29 januari 1819 som dotter till Anders Persson och hans hustru Kajsa Stina Hansdotter i Backe, Fjällsjö församling. 
 

Barnen som föddes i äktenskapet var:

 

Kajsa Johanna , föddes den 7 och döptes den 10 april 1847 . Föräldrarna var C. Fr. Moberg i Bodums by och dess hustru Sara Andersdotter i Backe. Här har prästen först skrivit pigan, men han har senare strukit över det och ändrat till dess hustru.

 

Sara Karolina , föddes den 21 och döptes den 26 april 1849 . Föräldrarna var Landb. Carl Fredr. Moberg och dess hustru i Böhle, Bodum.

 

I  husförhörslängden för åren 1844 – 1852 för Bodum ser vi att familjen flyttar till Junsele 1851.

 

Anders Petter , föddes den 11 och döptes den 12 juni 1853 . Föräldrarna var Nybyggaren Carl Moberg och hustru Sara Andersdotter i Westerås, Junsele. I Junsele husförhörslängd finns familjen i Westerås som nybyggare från år 1854.

 

Brita Fredrika , föddes den 10 och döptes den 11 juli 1855 . Föräldrarna var Nybyggaren Carl Fredric Moberg och hustru Sara Andersdotter i Westerås, Junsele.

 

Anna Christina , föddes den 28 augusti i och döptes i Bodum den 1 september 1857 . Föräldrarna var Nybyggaren Carl Moberg och hustru Sara Andersdotter i Westerås, Junsele.

 

Inga Lovisa , föddes den 20 och döptes den 21 september 1859 . Föräldrarna var Nybyggaren Carl Fredrik Moberg och hustru Sara Andersdotter i Westerås, Junsele.

 

När familjen flyttar vidare till Dorotea har den alltså utökats med ytterligare fyra barn. Jag hittar Carl Fredrik med familj i husförhörslängden för åren 1838 – 1862 i Tannsjön, Dorotea. Där syns att de kom från Junsele den 7 juni 1861. Nästa längd för åren 1863 – 1874, berättar att familjen utökats med ytterligare en dotter:

 

Marta Margareta , föddes den 19 och döptes den 20 juni 1864 . Föräldrarna var Bond. Carl Fred. Moberg och hustru Sara Andersdotter i Tannsjö, Dorotea.

 

Här får vi även veta att dottern Cajsa Johanna gifte sig 1867 med Nils August Carlsson, de flyttar till Bodum år 1875. Dottern Sara Carolina är struken i längden. Dottern Anna Stina får ett oäkta barn; Augusta Wilhelmina Johansdotter, den 31 januari 1875. Det lyser i kyrkan den 12 oktober 1875. Anna Stina gifter sig den 15 oktober samma år med Jan Gustaf Jonsson från Värmland. Modern och barnet får samma markering i längden som Jan Gustaf, så mest troligt är detta barnets fader.

 

Nästa längd jag hittar familjen i är husförhörslängden för åren 1883 – 1892 , men nu finns de i Bodums församling igen. Från och med 1885 års ingång blev hemmanet Tannsjö nr 1, 1 mtl, inräknad i Bodums kyrksocken. De anges i attest no 10, vara ”hitflyttad” från Dorotea den 20 oktober 1884 . Carl Fredrik står nu som Födorådstagare, sonen Anders Petter och döttrarna Marta Greta och Inga Lovisa finns fortfarande kvar i familjen.

 

Prästen H. Bergström lyser till äktenskap i kyrkan den 31 oktober 1886 . Carl Fredriks Mobergs dotter Brita Fredrika vigdes den 28 november samma år med Hemmansägare Daniel Petter Olsson. Han föddes den 6 december 1861 i Bölen, Bodum. Brita Fredrika blev änka redan den 1 mars 1896 , efter endast 10 års äktenskap. Maken var ”lasskjutsare” och befanns sig i Tåsjö när han dog. Det sägs i släkten att han fick blindtarmsinflammation!

 

Sonen Anders Petter gifte sig den 29 november 1891 med Lisa Johanna Grundström.

 

Dottern Marta Greta gifte sig den med Nils Andreas Sjölander, torpare från Tåsjö. Lysning i kyrkan den 6, 13 och 20 januari 1895 . Paret var bosatta i Bölen, Bodum.

 

Dottern Inga Lovisa gifte sig den 9 november 1899 med Kristoffer Persson, snickare från Flyn.

 

I folkräkningen 1900 finns Karl Fredrik Moberg med hustru Sara Andersdotter som Födorådstagare . Karl Fredrik dör den 13 januari 1901 av ålderdomssvaghet och Sara Den 11 november 1913, även hon av ålder. Vid Saras död finns en anteckning om ”ingen läkare anlitad”.

 

Karl Fredrik Moberg med hustru Sara Andersdotter.

Brita Kajsa Moberg

När jag sedan försöker hitta några uppgifter om Carl Fredriks mor blir det lite svårare. I Storkyrkoförsamlingens Inflyttningslängd för åren 1819 – 21 , finns pigan Brita Cajsa Moberg född den 2 augusti 1788 i Motala. Hon ska enligt den finnas på sidan 276 i husförhörslängden. Jag tittar i längden för åren 1819 – 1821, här finns Brita Cajsa hos familjen Hirsch – Meijer i Qvarteret Kumlet. Hon sägs komma från Klara, vara vaccinerad mot kopporna, hennes frejd är ärlig och hon är till äktenskap ledig. Den 16/9 1921 begick hon en Nattvardsgång. Vid en närmare titt i inflyttningslängden ser jag att hon ska finnas på ett ställe till! Jag går tillbaka till husförhörslängderna och söker sidan 294 , vilket var den som nämndes, här finns Brita Cajsa igen! Nu hos en Diversehandlare vid namn Mejer Jacobsson. Här står att hon kom från Hedvig Eleonora 1819 och flyttade till Klara den 10 november. Hon nämns som ”ärlig och sedlig” och hon är till äktenskap ledig. Näst sista gången jag hittar Brita Cajsa är i Storkyrkoförsamlingens utflyttningslängd för åren 1922 – 28 . Den 24 oktober flyttar hon till Ed och Sollentuna. Hon har fortfarande en försvarlig Christendomskunskap, hennes frejd är berömvärd och hon är även nu till äktenskap ledig. Av längden framgår att hon ska ta tjänst hos en Dir. Nordstedt. I Eds husförhörslängd för åren 1823 – 29 , finns pigan Brita Cajsa Moberg. Hon har nu ett helt nytt födelseår och datum, hon sägs vara född den 24 juni 1782, men fortfarande i Motala. Hon kom från Stockholm 1924 och flyttar vidare …. 1825. Där står jag nu och stampar, men jakten går vidare!

När jag började fundera över detta barnhusbarn så kom jag underfund med att jag inte visste särskilt mycket om livet i Stockholm i början av 1800-talet. Om barnhusbarn visste jag inget alls! Detta gjorde att jag skrev till Stockholms stadsarkiv och frågade om de kunde hjälpa mig. Efter ett tag fick jag kopior på de handlingar som rörde barn no 7140, Carl Fredrik Moberg. Jag fick även papper om hur sökvägarna i barnhushandlingarna fungerade och lite förklarande text om hur barnhuset fungerade i början av 1800-talet i Stockholm. Den här texten stämmer inte riktigt med de böcker jag läst i ämnet, men det är mest bara detaljer som varierar.

I handlingarna står att modern var född i Motala den 2 augusti 1788. Hon heter ibland Chatarina och ibland Brita Cajsa. Jag har letat i Motalas födelseböcker efter henne men inte funnit något. Detta gör att jag tvivlar på att hon har lämnat ut sitt riktiga efternamn, det verkar lite knepigt med namnbytena.

Nu när jag börjat sammanställa mina uppgifter finner jag att när sonen föds skrivs hon som Carin och att hon då var 27 år. Om man tittar på det kan hon inte vara född 1788 utan i stället 1793. Grosshandlaren skrev att hon hette Chatarina, prästen Lars ….., att hon hette Brita Cajsa. Brevet till barnhusdirektionen var undertecknat med Anna Catharina. Eftersom jag inte finner någon födelsenotis i Motala är det svårt att veta vilket namn som är det rätta. I Ed byter hon även födelseår och datum, så nu har jag tre olika att leta på. Men hittar ändå inget! Det är nu jag helt börjar tvivla på hennes namn…

Stockholms allmänna barnhus grundades år 1785 genom att Politiebarnhuset och Stora Barnhuset slogs ihop. Barnen som togs emot där skulle placeras ut i fosterhem så fort som möjligt. Fosterfamiljen fick ett underhåll på 8 Riksdaler per år – detta stod också i Carl Fredriks papper. I Barbro Holmdahls bok ”Tusen år i det svenska barnets historia”, står att underhållsbarn var ”barn som stannade kvar i sin nödlidande familj” . Carl Fredrik stod som underhållsbarn, men jag kan inte se att han är placerad i sin familj. Det är möjligt att benämningen ändrat betydelse när vi kommer in i år 1821 eller så kanske hon har gjort en tolkning som inte är riktigt korrekt. I papperen från Stockholms stadsarkiv (SSa) står att fosterföräldrarna kunde ansöka om ett speciellt barn, ett giltigt skäl var då släktskap. Carl Fredrik försvann ur barnhusets rullor när han var 6 år, det verkar som bidraget upphörde då. Barn från Stockholm skickades ut till fosterfamiljer runt om i landet. En snabb koll i Bodums husförhörslängder gör att jag hittar barnhusbarn Herman Fredric Alfender i byn Bölen och Olof Boman i Norrnäs. De verkar ha kommit hit ungefär samtidigt som Carl Fredrik, det vill säga 1829 – 1830. Det är svårt att hitta något om vem som tagit dem med sig upp till Ångermanland, hur de tog sig hit, när de egentligen kom och hur det gick till när de placerades ut. I SSa:s papper sägs att barnhuset även betalade för läkarvård, skolböcker och konfirmationskläder, samt att om fosterföräldrarna vårdade barnet väl så kunde de få en ”belöning”.

De oäkta barnen dog ofta redan under sitt första levnadsår. Det var så att nästan hälften av de oäkta barnen dog i början av 1800-talet i Stockholm. Man kan undra var Brita Cajsa och hennes son höll hus under hans första år, eftersom han hörde till dem som överlevde. Vad jag mer undrar över är om hon betalade för att få honom placerad på barnhuset. Som hon skriver i sitt brev är det svårt för henne att ta hand om ett barn då hon arbetar som barnpiga/flicka – dock verkar det som att hon lyckades det första året. Vad kan sedan ha hänt?

1820 hade Stockholm bara 75 000 invånare. Det var en osund stad med smutsiga gator och trånga bostäder. Många dog i tuberkulos och i olika epidemier. Detta gör att jag blir ännu mer fundersam över hur Brita Cajsa kunde klara sig och sin son.

Brita Cajsa – Carin var 27 år när hon fick sin son och står 1821 som barnpiga. Hon kom från Nicolai församling och det var så att större delen av barnpigorna bodde där. Mycket på grund av att det var mest välbärgade människor som levde och verkade där. Linvävarehustru Rosendahl var tydligen änka och hon hade två – tre barn placerade, så det kan ha varit en bit av hennes försörjning.Brita Catharina Moberg (f. 1788 i Motala) kom 10/4 1813 till Stockholm och Hedvig Eleonora församling, från Norrköping.
Hedvig Eleonora BIa:1

Brita Catharina Moberg (f. 1788 i Motala) utflyttad 26/3 1813 från S:t Olai i Norrköping, till Stockholm. Noterad inflyttad i S:t Olai 1910, från Västra Husby.
S:t Olai BII:2 sid 228

Brita Catharina Moberg (f. 1788 i Motala) inflyttad i Västra Husby från Norrköping senast 1809.
Västra Husby AI:6 (1803-1810) sid 76

Brita Cajsa Moberg Andersdtr född 1787 i Västra Ny utflyttad 6/1 1809 från Norrköpings S:t Olai, till Västra Husby. Noterad inflyttad i S:t Olai 1803 från Motala.
S:t Olai BII:2 sid 154

Flickan Brita Cajsa Andersdotter född 1787 i Västra Ny inflyttad från Motala 29/10 1803.
S:t Olai BI:3 sid 42

Brita Cajsa Moberg befann sig i Stockholm runt 1820 och hon återkommer dit senast 1830 då hon hittas i Maria AIa:25 (1830-1831) fol 221. Uppges flytta till Skällvik 1830, men finns kvar i samma kvarter (Katthuvudet) i Maria AI:30 (1832-1833) fol 269. Flyttar till Klara 24/4 1833, inskriven där 3/6 1833 - se Klara BI:5. Där födelsedata är noterade i dessa längder anges 2/8 1788 i Motala.

Själv ansåg hon sig född 25/8 1788, tilltalsnamnet var tydligen Catrina och hon försörjde sig på "medvursthandel", enligt mantalsuppgiften som hon lämnade i november 1844:
http://www2.ssa.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0032/mantalsbok/M45 06010988_150dpi.pdf

Brita Cathrina Moberg dog ogift 5/10 1846 i Klara ("på fattighusets sjukrum"). Dödsorsak: morbus brightii (njurinflammation). Hon anges vid sin död vara 58 år 2 månader och 3 dagar gammal, vilket ger födelsetiden 2/8 1788. Begravd 8/10. Se Klara FIa:8.

Ett stort tack till Maud Svensson som hjälpt mig att söka och sammanställa detta!

Sara Andersdotter

Sara Andersdotter, född 1819-01-29 i Backe, Fjällsjö död 1913-11-11 i Tannsjö, Bodum.

Brita Fredrika

BRITA Fredrika Karlsdotter, född 1855-07-28 i Westerås. Dorotea och död 1915-01-28 i Bölen, Bodum.

Inga Lovisa

Inga LOVISA Karlsdotter, född 1859-09-20.

Inga Lovisa

Inga Lovisa Karlsdotter-Moberg, gift Persson

Sara Andersdotter-Moberg

Sara Andersdotter-Moberg tillsammans med sina döttrar.

Calle Nyholm 17.04.2014 19:15

Intressant för våran adress i Finland är Böle (Rosala bölevägen 75 25950 Rosala Böle.

| Svar

Senaste kommentarer

14.06 | 19:41

Bra hemsida! Min anfader Ingel Abrahamsson f 1609 var gästgivare i Backe, Fjällsjö. Finns det någon karta som visar läget, foton (om man har tur), historia etc?

02.06 | 19:17

Anna född 1846 finns med i min berättelse om Bengta. Jag undrar var du läst som missat henne. Eller har jag missat någon annanstans?

02.06 | 16:33

Bengta Jönsdotter fick åtminstone ett barn ytterligare, nämligen Anna som var född 1846-09-25. Hon gifte sig med Johan Olofsson (Flint) 1872-11-16.

20.04 | 14:59

Mailade dig men det kom tillbaka!

Carinaei@hotmail.com